Mit tegyek, ha indulni szeretnék a Kékszalagon?

Kövess minket facebookon!
Főoldal > KÉKSZALAG 2010.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

KÉKSZALAG 2010.


2010/05/27

Információ és segítség azoknak, akik szeretnének rajthoz állni a Kékszalagon.
Mit tegyek, ha indulni szeretnék a Kékszalagon?

Kékszalag

Indulni szeretne a Kékszalag 2010 vitorlás versenyen? 

 

Ha Önben felmerült, hogy részt vesz a Balaton legnagyobb vitorlásversenyén, a Kékszalag T-Mobile Nagydíjon, de nem tudja pontosan milyen feltételeknek kell megfelelnie az induláshoz, az alábbi dokumentum segítséget ad. Az anyag igyekszik összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat, azonban teljes körű tájékoztatást nem tud nyújtani. Ehhez javasoljuk az MVSZ érvényben lévő szabályozásait (https://www.hunsail.hu/dokumentumtar/ ), illetve a Kékszalag kiírást (https://www.kekszalag.hu/?q=system/files/Kekszalag%20kiiras_2010.pdf) tanulmányozni.
 
A Kékszalagon, mint bármely más, az MVSZ hivatalos versenynaptárában szereplő versenyen történő induláshoz szükség van:
alkalmas személyekre, versenyzőkre
alkalmas hajóra
 
 


I. Kékszalag 2010 Versenyzők


 
A versenyen résztvevő személyeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
 
1.      „A versenyen a vitorlás sportágban leigazolt belföldi, valamint olyan külföldi versenyzők indulhatnak, akik tagjai valamely ISAF-hoz (Nemzetközi Vitorlás Szövetséghez) tartozó nemzeti vitorlás sporthatóság által elismert egyesületnek vagy szervezetnek.”
Ha Ön, illetve hajójának legénysége nem tagja egy vitorlásklubnak, válasszon klubot az MVSZ több, mint 120 tagegyesülete közül (https://www.hunsail.hu/szervezet/tagsag/), ahova le kell igazolnia. Az belépés feltételeit az egyesületek belső szabályai határozzák meg. A leigazolással Ön hozzájut az MVSZ által kiállított Egyesületi Tagsági Könyvhöz („Kékkönyv”).
 
2.      „Nevezés belföldi illetőségű versenyzőtől csak az MVSZ tagságot 2010. évi MVSZ bélyeggel igazoló érvényes SE tagsági könyv bemutatása mellett – amelyben szerepelnie kell az érvényes sportorvosi engedélynek (sportorvosi pecséttel) – fogadható el. Utólagos, akár aznapi bemutatásra felmentés nem adható.”
 
Versenyen történő induláshoz évente ún. Versenyengedélyt kell kérni az MVSZ-től. Ennek részletszabályai megtalálhatóak a honlapon: (https://www.hunsail.hu/files/289448/Tagdijfizetesi_tajekoztato.pdf).
A Versenyengedély iránti kérelmet egy külön, erre a célra rendszeresített űrlapon (https://www.hunsail.hu/files/289446/MVSZversenyengedely_kero_lap_2010.doc) kell benyújtani.
A lapot az anyaegyesület vezetőzőjének is alá kell írnia!!! A versenyengedély meglétét egy, a Kékkönybe ragasztott MVSZ bélyeg igazolja.
 
A sportorvosi vizsgálatot a Kékkönyvbe pecsételt sportorvosi bélyegzővel (négyszögletes) kell igazolni. Más orvos (pl. háziorvos) pecsétje nem elfogadható. A sportorvosi rendelők listája a Sportkórház oldalán érhető el: https://www.sportkorhaz.hu/orszagos-sportorvosi-halozat/rendelink.html
Július 1-én, Balatonfüreden, az MVSZ telepen (8230 Balatonfüreden, Zákonyi F. u. 8.) sportorvosi rendelést szervezünk.
 
3.      Lehetőség van arra is, hogy a kormányoson/felelős személyen kívül. a legénység tagjaként nem igazolt versenyzők is elindulhatnak. Nekik nem szükséges sem klubtagság, sem versenyengedély, sem sportorvosi igazolás. A rajtengedélyes sportolókra vonatkozó szabályozás:
          
„Hajónként a kormányoson/felelős személyen felül, de a hajólevélben szereplő maximális létszámot meg nem haladva – a legénység tagjai részére ún. rajtengedély adható ki, amely birtokában vitorlázás sportágban leigazolással nem rendelkező személyek is indulhatnak a versenyen.

            A rajtengedélyes sportoló indulásához szükséges:
-       a versenyhajó felelős személyének befogadó nyilatkozata,
-       a rajtengedélyes betöltött 18 éve,
-       a rajtengedélyes nevére kiállított, a versenyzést engedélyező orvosi igazolás,
-       a rajtengedélyes írásos nyilatkozata a versenyre vonatkozó valamennyi szabályozás betartásáról,
-       20.000,- Ft nevezési díj megfizetése.
A verseny értékelésekor a versenyhajón résztvevő rajtengedélyes legénység (RE) megjegyzéssel szerepel az eredménylistán.”

 
A Versenyhajó felelős személyének befogadó nyilatkozata űrlap és Rajtengedélyes nyilatkozat űrlap letölthető a kekszalag.hu oldalról.
Orvosi igazolásként a háziorvos nyilatkozata, vagy azzal egyenértékű orvosi igazolás fogadható el.
 
4.      „A hajó benevezett kormányosának rendelkeznie kell az adott hajóra a Hajózási Szabályzat által előírt, érvényes képesítéssel (érvényes hajóvezetői igazolvánnyal) és meg kell felelnie az ott leírt egyéb feltételeknek”
Kérjük, hogy nevezés előtt ellenőrizzék a hajóvezetői igazolvány érvényességét.
 
 


 
II. Kékszalag 2010 Hajók

 


 
1. Technikai feltételek
 


A Kékszalag történetét végigkísérték azon viták, melyek a nevezhető hajók meghatározása körül zajlottak. Talán erre a vita végére tett pontot az MVSZ kb. 10 évvel ezelőtt, amikor meghatározta, hogy a páros években ún. nyílt Kékszalagot rendeznek, amelyen alig van megkötés a hajóra, míg a páratlan években tartott, klasszikus Kékszalagon csak trapéz nélküli, egytestű, a klasszikus elvek szerint épült hajóval lehet indulni.
Ennek megfelelően 2010-ben alig van megkötés a hajóra vonatkozóan, sőt idén először többtestű hajóval (katamarán, trimarán) is lehet indulni.
 
„Nevezhetők a Magyar Vitorlás Szövetség által elismert hajóosztályok nyilvántartott és felmért hajói, valamint külföldi lajstromban szereplő hajók a következő megkötésekkel:
  - A Kékszalag versenyeken tőkesúlyos, és 25 m2 vagy annál nagyobb orr-és nagyvitorla összfelületű alapvitorlázattal (az osztályelőírásban vagy a felmérési dokumentációban rögzítettek szerint) rendelkező uszonyos hajók indulhatnak.
- A Kékszalagra csak olyan hajó nevezhető, amely az MVSZ hajóregiszterében szerepel, vagy amelynek regisztrációját legkésőbb 2010. június 15-ig az MVSZ Technikai Bizottságánál hiánytalanul kitöltött regisztrációs lap leadásával kezdeményezik.
 
 


2. Dokumentumok


 
1.      „Hazai lajstromozású, illetve magyar tulajdonossal rendelkező, valamint magyarországi versenyeken nem eseti jelleggel résztvevő külföldi hajók részére kiállított Regisztrációs lappal, amely igazolja, hogy a hajó az MVSZ hajóregiszterében szerepel. A Kékszalag versenyen eseti jelleggel résztvevő külföldi, a német YS listában szereplő típushajók részére a regisztráció ajánlott.”
Eddig nem regisztrált hajó regisztrációját legkésőbb 2010. június 26-ig az MVSZ Technikai Bizottságnál (Csernussi Gábor, 30/933-1840) kezdeményezni kell az alábbi regisztrációs lapon: https://www.hunsail.hu/files/270422/regisztracios_lap2007.pdf  A regisztrációs kérelemre az MVSZ vitorlaszámot ad ki, és (ideiglenes) előnyszámot határoz meg a hajónak. A hajóregisztráció egyszeri díja 10.000 Ft+ÁFA. A regisztrációval és az előnyszámokkal kapcsolatos, részletes szabályozás megtalálható az MVSZ honlapján: www.hunsail.hu/files/270886/szabalyzat20090120.pdf
 
2.      „A használt összes felszerelésre érvényes felmérési bizonylattal. Önálló osztályelőírással nem rendelkező hajóknál a Felmérési Bizonylatot a Regisztrációs lap helyettesíti.”
Az egyes osztályok hivatalos felmérői az alábbi oldalról érhetők el: https://www.hunsail.hu/hajoosztalyok/
 
3.      A regisztráló ország hajózási hatósága által kiállított, megfelelő műszaki állapotot igazoló, érvényes hajólevéllel vagy annak kiállításáig érvényes, ideiglenes hajóokmánnyal.”
Kérjük, hogy nevezés előtt ellenőrözzék a Hajólevél érvényességét.
 
4.      „Versenyekre érvényes felelősségbiztosítással. Az erről szóló igazolás csak akkor fogadható el, ha abból vagy valamely kapcsolódó okmányból egyértelműen kiderül, hogy az adott hajó a tárgyévben rendelkezik biztosítással, amely minimum 5 (öt) millió forint összegig biztosítson fedezetet.”
Jelenleg több cég is kínál ilyen biztosítási formát, pl.: UNIQA, Pantaenius, Allianz, Argosz. A részletekről náluk lehet érdeklődni. A budapesti és a balatonfüredi nevezés helyszínén egy biztosító ügynöke jelen lesz.
 
5.      „A Hajózási Szabályzat, a hajók műszaki megfelelőségére vonatkozó jogszabály, illetve a Hajólevél által előírt összes kötelező felszereléssel. A kötelező felszereléseknek a verseny egész időtartama alatt a hajón kell lennie.”
A különböző hajókra előírt kötelező felszereléseket az alábbi dokumentum tartalmazza:
https://www.mentomelleny.hu/documents/hajozasi_felszerelesek.doc
 
6.      „Amennyiben hajó  hirdetést visel, 2010. évi hirdetésviselési engedéllyel kell rendelkezzen.”
Az engedélyt – megfelelő díj ellenében – az MVSZ adja ki. A befolyt összeget az MVSZ az utánpótlás-nevelésre fordítja. A hirdetésviselés szabályai és díjai a 2010. évi Reklámszabályzatban olvashatóak: https://www.hunsail.hu/files/289729/Reklamszabalyzat2010_vegleges.doc
 
 
3. Kísérő motorosok
„Asso 99, Skiff, Libera típusú, illetve a kabin nélküli többtestű hajók nevezése csak abban az esetben fogadható el, ha megnevezik azt a megfelelő nagyságú kísérő motorost, amely megfelelő sebességgel bír, megfelelő létszám befogadásával rendelkezik, és amelynek vezetője aláírással vállalja a verseny teljes időtartama alatt a vitorlás kíséretét és mentését. A kísérő motorosnak rendelkeznie kell az általános segélyhívásra és a Versenyrendezőséggel való kapcsolattartásra alkalmas rádió adó-vevővel (Balatrönk) vagy mobiltelefonnal.”
A verseny szervezői segítséget tudnak nyújtani megfelelő kísérőmotoros közvetítésében. Ez ügyben keresse az MVSZ titkáráságát.
 
 


III. Kékszalag 2010 nevezés


 
A Kékszalag versenyre előzetesen be kell nevezni. Ezt az alábbi módokon lehet megtenni.
 
1. Elektronikus nevezés


A MVSZ 2010. évre érvényes versenyengedélyével már rendelkező sportolóknak lehetősége van elektronikus előnevezésre a VIHAR rendszeren (https://vihar.grepton.hu/vihar) keresztül 2010. május 1., hétfő 10:00 órától július 1., csütörtök 16:00 óráig. Az előnevezés akkor válik érvényessé, ha az alábbi nevezési időkben és helyszíneken, az előnevezettek részére elkülönített asztalnál:
·           bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a rendszerben nem regisztrált összes irat,
·           a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést,
·           a nevezési díj kiegyenlítésre kerül.
Azon elektronikusan nevező egységek, melyeknek minden indulást igazoló irata tárolva van a VIHAR rendszerben, a nevezési díjat megfelelő bankkártya (VISA, EC) használatával on-line is kiegyenlíthetik. A VIHAR rendszeren keresztül fizetők a nevezési díjból 5% kedvezményt kapnak.

A VIHAR rendszer tárolja a már korábbi versenyeken bemutatott és rendszerbe bevitt, nevezést igazoló okányok lejártát. A VIHAR-ban lévő „Nagyhajós próba verseny”-re nevezve ellenőrízhető, hogy egy nevezendő egységről (hajó+legénység) a rendszer milyen adatokat tárol. Új adatok felvitelére az MVSZ által rendezett versenyek nevezésekor (pl. Évadnyitó, Izsák Szabolcs emlékverseny), illetve az MVSZ budapesti irodájában van lehetőség.

 
2. Nevezés, regisztráció


A nevezés helye és ideje
Budapesten:
            2010. június 23-25-ig (szerda-péntek), 13:00-20:00 között az MVSZ budapesti irodájában. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., I. emelet 102.)
Balatonfüreden:
2010. július 1-jén, csütörtökön 11:00-22:00 között Balatonfüreden, a Sundance Park (volt „görög falu”) parkolójában található rendezvénysátorban. A rendezőség a fenti időpont után nem fogad el nevezéseket, a verseny napján nevezni már nem lehet.

A nevezésre kérjük a részvételi jogosultságokat igazoló dokumentumokat (hajólevél, biztosítási kötvény, kékkönyv, hajóvezetői engedély, hirdetésviselési engedély, regisztrációs lap stb.) a nevezésre elhozni és bemutatni. A dokumentumok érvényessége bekerül a VIHAR rendszerbe, így a következő MVSZ által rendezett versenyen már nem kell külön bemutatni.
 
       Nevezési díj
Személyenként: 6.000.- Ft
Az 1992. január 1-1995. december 31. között született versenyzőknek a nevezési díj felét kell fizetniük. Az 1996. január 1. után született versenyzők (mocók) nevezési díjat nem fizetnek.
A VIHAR rendszeren keresztül fizetők a nevezési díjból 5% kedvezményt kapnak.
Rajtengedélyes sportolók nevezési díja: 20.000 Ft
 
A nevezési díj tartalmazza:
·        a versenyen való részvételi jogot
·        belépőt a verseny szombat esti hivatalos fogadására
·        szponzori ajándékokat
 
 


IV.Kékszalag 2010 szabályok

 


 
A Kékszalag versenyen egy sor előírásnak kell megfelelni:
• A Vitorlázás versenyszabályai 2009-2012 (RRS) angol és magyar nyelven elérhetőek: https://www.hunsail.hu/files/276077/szabalyzat%20netre.pdf
• A verseny kiírása, amely a verseny alapadatait tartalmazza: (https://www.kekszalag.hu/?q=system/files/Kekszalag%20kiiras_2010.pdf)
• A Kékszalag Versenyutasítása, amely a versenyen érvényes speciális szabályokat, előírásokat tartalmazza. A Versenyutasítás egy példányát minden hajóegység megkapja, és június 15-től az MVSZ, illetve a verseny honlapján is elérhető lesz.
 
Az alábbi 10 pont az ütközések megelőzésének legfontosabb szabályait foglalja össze:
 
 
 „Tízparancsolat” az ütközések elkerülésére
 
1.) A bal csapáson közlekedő hajó térjen ki a jobb csapáson haladó hajónak [10. szab.]. (A hajó szél felőli oldalának megfelelő csapáson van. [def.]).
2.) Azonos csapáson haladó, fedésben lévő hajók közül a szél feletti hajó térjen ki a szél alatti hajónak [11. szab.]. (Az a vitorlás van szél felől, amelyik közelebb van a szél felé, a széltől távolabbi hajó a szél alatti [def.]).
3.) A tisztán hátulról érkező hajó térjen ki az előtte lévőnek [12. szab.] (Egy hajó tisztán hátul van, amikor teste vagy felszerelése a másik hajó testének leghátsó pontjában, a hajó hossztengelyére mérőlegesen húzott, képzeletbeli egyenes mögött van. Ha azonos csapáson vannak, és egyik sincs tisztán hátul, akkor fedésben vannak.[def.]).
4.) Minden hajónak – az ésszerűség határain belül – el kell kerülnie a másik hajóval való érintkezést. Ennek ellenére egy útjogos hajónak nem kell cselekednie mindaddig, amíg nem nyilvánvaló, hogy a másik hajó nem tér ki és csak akkor büntetendő, ha kárt vagy sérülést okozó érintkezés történt. [14. szab.]
A Versenyszabályok az ütközések elkerülésére születtek, nem offenzív versenytaktika céljából.
5.) Egy útjogos illetve irányt változtatni szándékozó hajó mindig hagyjon időt és helyet arra, hogy a másik hajó kitérhessen.[15-16. szab.]
6.) Az a hajó, amely egy jeltől számított három hajóhossznyi távolságnál külső pozícióban van, adjon helyet a jel megkerülésére a belső pozícióban lévő hajó(k)nak. [18. szab.] (Jel egy olyan tárgy, amit a versenyutasítás szerint előírt oldalon kell elhagyni [def.]).)
7.) Az éppen fordulást végző hajó térjen ki minden olyan hajónak, amely nem fordul [13. szab.]
8.) Amely hajó feladta a versenyt, vagy nem versenyez, térjen ki a versenyben lévő hajók elől.
(Egy hajó az előkészítő jelzésétől van versenyben mindaddig, amíg célba nem ér, fel nem adja a versenyt, illetve amíg a versenyvezetőség valamilyen módon nem szakítja meg a versenyt.)
9.) Ha egy hajó megsértett egy szabályt, tegye jóvá büntetéssel [Alapelv]. Útjogszabályok megsértéséért kétforsulós büntetést kell vállalni (két teljes fordulás vagy perdülés, [44. szab]). Pályajel érintésért egyfordulós büntetés vállalandó [31.2. szab.]. Durva szabálytalanság esetén ki kell állni a versenyből.
10.) Jobb megadni egy elsőbbséget, illetve szükség esetén vállalni egy büntetést, mint órákat tölteni az óvástárgyaláson.
 
A fenti 10 pont csak a tájékoztatást szolgálja, az alaphelyzetekre nyújt megoldást. A teljes és pontos szabályok (amelyek a kivételeket is tartalmazzák) a Vitorlázás Versenyszabályaiban találhatóak meg.
 

 


V. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK


 
A Kékszalagról további információkat talál a verseny hivatalos oldalán: www.kekszalag.hu
 
A Magyar Vitorlás Szövetség honlapján: www.hunsail.hu
 
 
Esetleges kérdéseivel, problémáival keresse az MVSZ titkárságát:
 
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel: +36 1 460 6925
Fax: +36 1 460 6926
e.mail: hunsail@hunsail.hu
 

JÓ SZELET!

 
 Magyar Vitorlás Szövetség

Kövess minket
Iratkozz fel!
Ne maradj le a legfrissebb vitorlás hírekről és programokról
Vitorlás szakszótár

Persenning

Vitorlavédő huzat, zsák.

Művészeti előadás

A művészeti előadás a művészetek teljes körét átfogó bemutató, beszélgetés, s egyfajta...

Iránylat

Navigációs alapfogalom. Egy tárgy iránya a hajó­ról nézve, vagy két tárgy egymáshoz...

Rék

Rék: Az árbóc hátradőlésének mértéke.

tanfolyam

Tanfolyam szó magyarázata A kurzus az a keret, amelyben a hallgatók meghatározott rend...
Vitorlázás: sportolóknak és amatőröknek egyaránt!

A vitorlázás nem csupán egy sport, hanem egy életstílus. Ezt mi is tudjuk. Ezért igyekszünk mindenről beszámolni, ami vitorlázáshoz hozzá tartozik. Nemcsak Balatoni, Adriai és egyéb külföldi helyszíneken való vitorlázásról és vitorlásversenyekről olvashatsz itt, hanem megtalálhatod a legmodernebb technológiákat és a legújabb vitorlás divatot is cikkeink között. Nemcsak profi sportolóknak ajánljuk vitorlázásról szóló oldalunkat, hanem azoknak is, akik hobbiszerűen űzik, vagy esetleg még csak érdeklődnek a vitorlázás iránt.

Vitorlázás minden mennyiségben

Hírek a vitorlázásról a világ minden szegletéből: minden, amit a vitorlázásról tudni érdemes. Kövesd nyomon a világ leghíresebb vitorlásversenyeit velünk, less el trükköket, hogy hogyan is csinálják a profik! Akár a Balatonon repít a szél, akár az Adrián vitorlázol, vagy valamelyik másik tengeren, hasznos tippekkel és tanácsokkal szolgálhatunk. Mit vigyél magaddal, ha vitorlázásra készülsz, vagy mikre kell figyelned, ha beköszönt a tél? Itt megkapod mindenre a választ. A legfrissebb tudnivalókkal várjuk a vitorlázás szerelmeseit!

Vitorlásversenyek

Velünk egyik vitorlásversenyről sem kell lemaradnod. Kövesd velünk nyomon a vitorlázás élversenyeit! Nemcsak a hazai megrendezésű vitorlásversenyekről olvashatsz cikkeket, hanem olyan legendás nemzetközi vitorlásversenyekről is, mint a Volvo Ocean Race. Te is kíváncsi vagy, hogy hogyan alakul a helyzet a vitorlázás csúcsán? Ne maradj le a legfrissebb hírekről! Velünk könnyen képbe kerülhetsz a legfontosabb vitorlásversenyekről, a legfrissebb híreket olvashatod első kézből.

Vitorlás életmód

A vitorlázás több, mint egy sport, egy valódi életforma. Velünk képben lehetsz a vitorlázással kapcsolatos életstílus újdonságaival: a legújabb vitorlás divattal, a legjobb felszerelésekkel vitorlázáshoz, a legújabb órákkal, amiket vitorlázáshoz fejlesztettek, de a legjobb luxusautókról és technológiai felszerelésekről sem kell lemaradnod! Mit vegyél fel vitorlázáshoz, melyik a legkényelmesebb cipő vagy a legjobb óra egy vitorlásversenyhez? Itt mindent megtalálsz.

Vitorlás utazások

Az utazás a vitorlázás elengedhetetlen része. Az új tájak és kultúrák felfedezése még izgalmasabbá teszi a vitorlázást. Nincs is jobb program, mint vitorlázás közben a nyílt vízről megcsodálni a hely nyújtotta látványt, nem is kell túl messzire utaznod ehhez, a Balaton is varázslatos panorámát tár eléd az év minden napján. De persze külföldi utazásokkal, vitorlás utazási ötletekkel is szolgálhatunk, de a csodálatos kis hazánkról sem feledkezünk meg, a hazai vitorlázás központjával a Balatonnal együtt. Fedezz fel te is izgalmas tájakat vitorlázás közben!

Honlapkészítés, webdesign, keresőoptimalizálás: Expedient
Marketing tanácsadónk a: Marketing Professzorok Kft.